KC utbildar för framtiden med högskoleutbildning för handledare

Familjehemskonsulenter vidareutbildar sig under en 1 årig utbildning i att handleda familjehem