Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver ramavtal med KC Familjehemsvård.

KC Familjehemsvård får genom detta ramavtal möjlighet att samarbeta med 69 kommuner runt om i Sverige.