ICAAD Stockholm 1/2 -18

KC Familjehemsvård kommer närvara vid ICAAD konferens gällande forskning om beroende och tillfrisknande i Stockholm.

https://www.icaadevents.com/stockholm-1st-february-2018

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter