KC Familjehemsvård erbjuder konsulentstödd familjehems-och jourhemsvård för barn, ungdomar, vuxna samt förälder/barnplaceringar. Vi arbetar utifrån Socialstyrelsens rekommendationer med systematiskt kvalitetsarbete. Detta görs bland annat genom kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamheten. Vi erbjuder hög kompetens, god kvalitet och stort engagemang med fokus på individen.

Våra erfarna familjehem med sin vardagskunskap, i kombination med vår breda kunskap inom socialt arbete, ger förutsättningar för en individuellt behovsanpassad vård med goda utvecklingsmöjligheter.

Kontakta gärna vår placeringsgrupp för mer information!