ÖREBRO

Michaela Nordström
Konsulent
michaela.nordstrom@kckom.se
Tel: 019 - 10 40 66

Socionom
Analyscertifierad Nya Kälvesten
Handledarutbildad

Therese Höglund
Verksamhetschef
Koordinator HSL Minea Specialisttjänster
therese.hoglund@kckom.se
Tel: 070-381 38 15

Auktoriserad Socionom
Individ/missbruks/familjeterapeut
Ledarskapsutbildad