Kvalificerad familjehemsvård  
med individen i centrum 

Har ni en förfrågan om placering?

Vi erbjuder kommuner kompetenta familjehem med erfarenhet av olika typer av placeringar. Har ni en förfrågan som ni önskar hjälp att finna en bra matchning till. Kontakta gärna vår placerinsgrupp!

Behovet är stort och fler familjehem behövs

Har ni funderingar på att bli familjehem eller har ni rent av bestämt er? Skicka in en intresseanmälan till oss så tar vi snabbt kontakt och berättar mer.

KC Familjehemsvård har idag avtal med 89 kommuner runt om i landet.

Vi håller utbildningar i:

- "Ett hem att växa i"
- Cope

                           -  Skydd & Heder
                           -  Lågaffektivt bemötande

                          -   KBT tekniker & inlärningspsykologiska principer 
                             i familjehemsvård
                          -   Psykisk ohälsa

                          -   Neuropsykiatriska diagnoser
 

loading...

Utbildning om hedersrelaterat våld

Vad är hedersrelaterat våld (HRV)? Vad innebär det för barn/unga som har växt upp i en kultur med HRV? Vad behöver den enskilda handläggaren tänka på, i kontakten med personer som utsätts för HRV? 

KC Familjehemsvårds medarbetare Nahed Jalloul håller i föreläsningar för kommuner och familjehem om HRV. Är er kommun intresserade?

Analys av Nya Kälvesten

Vi erbjuder nu analyser av Nya Kälvesten. KC Familjehemsvårds medarbetare Michaela Nordström är en av  få personer i Sverige som är utbildad och godkänd för att analysera Nya Kälvesten.

KC Familjehemsvård erbjuder konsulentstödd familjehems-och jourhemsvård för barn och ungdomar, unga vuxna/vuxna och förälder/barn.

Behovet av familjehem är stort. Är du/ni en familj med stort hjärta och ett intresse av att hjälpa barn och ungdomar? Läs mer mer om vad som krävs samt vad du/ni kan förvänta er som familjehem för KC.

Kontakta oss om ni har frågor eller funderingar kring att bli familjehem eller om ni som socialtjänst önskar hjälp med placeringar.

Nyhet om hantering av personuppgifter
Den 25 maj 2018 träder en ny EU-lagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft, som ersätter den tidigare svenska personuppgiftlagen PUL. Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar din personliga information med största omsorg och i enlighet med GDPR.

DALARNA
KC Familjehemsvård Borlänge
Tel. 0243 - 122 15
info@kckom.se

Besöksadress:
Jaktstigen 20
784 50 Borlänge

Postadress:
Box 292
781 23 Borlänge

NÄRKE
KC Familjehemsvård Örebro
Tel. 019-10 40 66
info@kckom.se

Besöksadress:
Östra Bangatan 26
703 61 Örebro

SMÅLAND
KC Familjehemsvård Älmhult
Tel. 0476 - 100 70
info@kckom.se